Cơ - Lý tính vật liệu và giới hạn bền kết cấu

Chủ nhiệm đề tài TSKH. Phạm Đức Chính
Đơn vị thực hiện Viện Cơ học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 120 triệu đồng
Nội dung đề tài

-    Đánh giá mọi tính chất đàn hồi của đa tinh thể
-    Một số mô hình tính dãn và đàn hội vật liệu hỗn độn.
-    Lý thuyết thích nghi cho các kết cấu từ vật liệu tại bên động học phi tuyến

Kết quả đạt được

- 2 bài báo tạp chí quốc tế

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".