Phân tích động lực học kết cấu có ứng xử phức tạp sử dụng mô hình phần tử hữu hạn cải biên

Chủ nhiệm đề tài TS. Đào Như Mai
Đơn vị thực hiện Viện Cơ học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 150 triệu
Nội dung đề tài
  • Phát triển các mô hình phần tử hữu hạn cải biên có kể đến ảnh hưởng của vết nứt
    NC tương tác của kết cấu với nền móng cụ thể các công trình ngoài khơi trong môi trường đất khác nhau bằng mô hình phần tử hữu hạn
Kết quả đạt được
  • 3 công trình BC tại Hội nghị quốc tế Cơ học vật rắn tính toán
    2 công trình gửi đăng tạp chí quốc gia
    1 thạc sĩ bảo vệ năm 2008

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".