Các phương pháp mô phỏng phân tích ứng xử, đánh giá phá hủy kết cấu bản vỏ và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Ngô Hương Nhu
Đơn vị thực hiện Viện Cơ học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 210 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Nghiên cứu phương pháp mô phỏng số , lập trình tính toán đặc trưng vết nứt dưới tác dụng  tải trọng cơ học có kể đến tải trọng nhiệt và tải trọng động.
  • Nghiên cứu phương pháp phần tử hữu hạn mở rộng X-FEM, xây dựng, thiết lập mô hình phần tử chứa vết nứt có kể đến đặc tính kết dính (cohensive )của vật liệu bêtông
Kết quả đạt được
  • Đã hoàn thành 02 bài báo, được Tạp chí “Vietnam Journal of Mechanics” nhận đăng
Đã hoàn thành 02 bài báo, được Tạp chí “Vietnam Journal of Mechanics” nhận đăng

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".