Các hiệu ứng quang phi tuyến kết hợp trong giếng lượng tử bán dẫn

Chủ nhiệm đề tài TS. Hoàng Ngọc Cầm
Đơn vị thực hiện Viện Vật lý
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 180 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Nghiên cứu các hiệu ứng phi quang tuyến kết hợp bậc ba phụ thuộc cấu hình phân cực của các xung laser kích thích trong các giêng lượng tử được chế tạo từ những bán dẫn có cấu trúc giả kẽm nhằm:
  • Hiểu sâu hơn về tương quan giữa các hạt tai có spin định hướng và các quá trình cực nhanh trong các cấu trúc nano bán dẫn giả hai chiều.
  • Làm cơ sở cho việc tính toán hiệu suất các thiết bị quang điện tử làm bằng giênGS. lượng tử hoặc dùng giênGS. lượng tử như một hiện tượng phi tuyến.
Kết quả đạt được
  • Mô tả kết quả KH chủ yếu, nêu rõ tính mới, tính sáng tạo.
  • Tác động của đề tài đối với sự phát triển của lĩnh vực KH liên quan và định hướng ứng dụng vào thực tiễn
  • Tác động nâng cao năng lực NC của cá nhân và tập thể KH thông qua việc thực hiện đề tài.
  • Kết quả đào tạo từ cao học trở lên.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".