Tìm kiếm

DANH SÁCH ĐỀ TÀI

Thống kê đề tài: 1501
STT Hình ảnh nổi bật Tên đề tài
1 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu xây dựng một số thuật toán nhanh giải các bài toán lớn và ứng dụng.
2 Hình ảnh nổi bật Khai thác một số phương pháp tiêu biểu về trích chọn đặc trưng và khả năng ứng dụng trong nhận dạng chữ, tiếng nói, văn bản và hình ảnh … Mã số: 2.007.06
3 Hình ảnh nổi bật Một số vấn đề tính toán trong các hệ thống cơ sở dữ liệu
4 Hình ảnh nổi bật Phát triển một số phương pháp và kỹ thuật ứng dụng trong phân tích thiết kế phần mềm theo hướng đối tượng và ước lượng dự án phần mềm
5 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu phát triển phương pháp luận tính toán mềm (Soft Computing) và ứng dụng vào một số lĩnh vực công nghệ với môi trường thông tin không chắc chắn
6 Hình ảnh nổi bật Một số cấu trúc toán rời rạc trong tính toán và xử lý tin
7 Hình ảnh nổi bật Hệ động lực rời rạc: một số khía cạnh lý thuyết và ứng dụng
8 Hình ảnh nổi bật Một số vấn đề chọn lọc của hệ mờ và tính toán mềm
9 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu về các trường địa vật lý và cấu trúc vỏ Trái đất.
10 Hình ảnh nổi bật Các tinh thể quang của chấm lượng tử bán dẫn trong tinh thể quang tử OPALS
11 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu hệ thống xử lý nước nước thải nhuộm theo phương pháp sinh thái
12 Hình ảnh nổi bật Phân lập vi sinh vật diệt muỗi và xây dựng thư viện vi sinh vật diệt côn trùng gây hại
13 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu toàn diện các hợp chất từ rong Nâu Việt Nam, Nghiên cứu cấu trúc hoạt tính sinh học của các polysacarit và các chuyển hóa của chúng bằng enzyme
14 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu sự thích nghi và đa dạng sinh học giun tròn ở nhiệt đới và vai trò của các loài nhiệt đới trong quá trình phát triển, tiến hóa của nhóm động vật này
15 Hình ảnh nổi bật Corindon và zircon trong bazan Kainozoi Việt Nam – dấu hiệu chỉ thị tương tác manti – vỏ
16 Hình ảnh nổi bật Đa dạng sinh học, cấu trúc và đặc điểm của quần xã sinh vật đáy ở vùng biển ven bờ miền Trung Việt Nam
17 Hình ảnh nổi bật Các mode phân rã hiếm của mảnh phân hạch hạt nhân
18 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu cơ chế tự tổ chức và tiến trình phát triển của hệ cơ học tương tác với môi trường ma sát bôi trơn
19 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu các đặc trưng địa chất và địa vật lý của hệ thống sông và thung lũng cổ dải ven biển Việt nam
20 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu hoá học và hoạt chất sinh học lipit, oxilipin rạn san hô ven biển Việt Nam
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".