Nghiên cứu chế tạo thử mẫu hệ thiết bị xử lý quả lọc máu sau điều trị để tái sử dụng cho bệnh nhân nghèo

Chủ nhiệm đề tài ThS. Trịnh Ngọc Diệu
Thời gian thực hiện 2008 - 2008
Tổng kinh phí 85 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Chế tạo mẫu thiết bị hoàn chỉnh làm cơ sở hoàn thiện công nghệ ché tạo thiết bị đồng bộ hoạt động tự động.
Kết quả đạt được
  • Hệ thiết bị xử lý quả lọc máu sau điều trị
  • Quy trình công nghệ xử lý

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".