Nghiên cứu xử lý chất tẩy độc một số hợp chất hữu cơ chứa clo bằng các phương pháp hóa học, sinh học tiên tiến

Chủ nhiệm đề tài Trần Đình Toại
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Sinh học
Thời gian thực hiện 2007 - 2008
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Xây dựng giải pháp công nghệ phân hủy sinh học mới trong bioreactor phù hợp với hiện trạng ô nhiễm không tập trung để xử lý khử độc ô nhiễm chất diệt cỏ/dioxin (chất độc hóa học) trong đất và trầm tích.
Kết quả đạt được
  • Đánh giá hiệu quả xử lý tẩy độc đất nhiễm chất độc hóa học chứa clo trong bioreactor bằng hóa học.
  • Đã lựa chọn được các điều kiện thích hợp cho quá trình phân hủy sinh học các hợp chất hóa học chứa clo.
  • Đã thử nghiệm xử lý khử độc 60 kg đất nhiễm chất diệt cỏ chứa dioxin thu thập tại sân bay Đà Nẵng bằng phân hủy sinh học kích thích sinh học và tăng cường sinh học

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".