Đánh giá về mặt độc học sinh thái, quá trình biến động môi trường sống do ảnh hưởng của chất độc da cam của quân đội Mỹ rải trên quy mô lớn và xác định các yếu tố (tác nhân) hình thành bệnh lý dioxin ở tỉnh Quảng Trị.

Chủ nhiệm đề tài TS. Lại Vĩnh Cẩm
Đơn vị thực hiện Viện Địa lý
Thời gian thực hiện 2007 - 2008
Tổng kinh phí 140 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Đánh giá thực trạng sự huỷ hoại và biến động bất lợi của môi trường, các hệ sinh thái ở nơi bị quân đội Mỹ rải CĐHH/dioxin cũng như sự lưu chuyển của dioxin theo bề rộng và chiều sâu ở tỉnh Quảng Trị và ảnh hưởng của nó đối với sức khỏe nhân dân.
    b. Xây dựng phác đồ xác định các đặc trưng của bệnh lý dioxin bằng các phương pháp của các tác giả Nga tham gia dự án

 

Đối tác: GS. TSKH. V.S. Rumak - Viện Các vấn đề về sinh thái và tiến hóa
Viện HLKH Nga

Kết quả đạt được
  • Báo cáo thực trạng sự huỷ hoại và biến động bất lợi của môi trường, các hệ sinh thái ở nơi bị quân đội Mỹ rải CĐHH/ dioxin với quy mô lớn và sự lưu chuyển của dioxin theo bề rộng và chiều sâu tại Quảng Trị

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".