Sử dụng số liệu địa từ vệ tinh và mặt đất để phân tích tính địa chấn ở khu vực Đông Dương, sự dịch chuyển của các khối nhiệt và từ tính của Trái

Chủ nhiệm đề tài TS. Võ Thanh Sơn
Đơn vị thực hiện Viện Vật lý địa cầu
Thời gian thực hiện 2007 - 2008
Tổng kinh phí 140 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Tìm hiểu mối liên quan giữa tính địa chấn toàn cầu với sự biến đổi của trường từ sinh ra bởi quá trình đối lưu của các khối nhiệt ở những lớp dưới sâu trong lòng đất, biến đổi trong từ quyển và tầng điện ly. XD và PT các phần mềm tính toán mới. Phân chia các vùng có độ nguy hiểm động đất cao trên cơ sở xử lý và minh giải số liệu địa từ vệ tinh và mặt đất.

 

Đối tác: GS. TSKH. Starchenko S.V., Viện Địa từ, Điện ly và Truyền sóng Viện HLKH Nga.

 

Kết quả đạt được
  • Công bố 5 công trình

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".