Các mode phân rã hiếm của mảnh phân hạch hạt nhân

Chủ nhiệm đề tài Trần Đức Thiệp
Đơn vị thực hiện Viện Vật lý
Thời gian thực hiện 2007 - 2008
Tổng kinh phí 140 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Thiết kế XD lắp đặt và hoàn thành hệ đo đạc
  • Đo đạc phổ gamma của các trạng thái isomer có spin cao trong các mảnh phân hạch
  • Tính toán, so sánh kết quả về thực nghiệm với lý thuyết để rút ra kết luận về cấu trúc chơ chế  hình thành của các mảnh phân hạch.

 

Đối tác:

GS.TS. Iu.P.Ganrski
Phòng thí nghiệm Các phản ứng hạt nhân, Viện Liên hợp NC  hạt nhân Dubna, LB Nga

Kết quả đạt được
  • - Thiết kế, xây dựng và lắp đặt các hệ đo đạc.
    - 3 bài báo tạp chí quốc tế.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".