Hoạt động của trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần

Chủ nhiệm đề tài TS. Lê Huy Minh
Đơn vị thực hiện Viện Vật lý địa cầu
Thời gian thực hiện 2007 - 2008
Tổng kinh phí 300 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Theo yêu cầu của Quy chế báo tin động đất và cảnh báo sóng thần do Chính phủ ban hành.
Kết quả đạt được
  • Thực hiện trực liên tục 24/24 giờ, 7 ngày/ tuần. Ra thông báo động đất theo Quy chế của Chính phủ ban hành.
  • Theo yêu cầu của VPCP đã BC chi tiết về diễn biến, nguyên nhân động đất Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 12/5/2008 và khả năng thu nhận thông tin của mạng trạm động đất hiện nay của Viện VLĐC.
  • Tiếp nhận, tìm hiểu và chạy thử trên máy tính một số kịch bản sóng thần do Bộ TN-MT chuyển giao, chuẩn bị thực hiện công tác cảnh báo.
  • Tổ chức tập huấn về Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần cho hơn 20 cán bộ.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".