Nghiên cứu, đánh giá nguyên nhân và mức độ ô nhiễm phóng xạ tự nhiên khu vực huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ, huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang và đề xuất giải pháp giảm thiểu tác hại của chúng

Chủ nhiệm đề tài TS. Trần Trọng Huệ
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất
Thời gian thực hiện 2007 - 2008
Tổng kinh phí 650 triệu đồng
Nội dung đề tài

- Xác định nguồn phát sinh phóng xạ tự nhiên khu vực NC
- Xác định vùng ô nhiễm phóng xạ tự nhiên đối với sức khỏe cộng đồng
- Đánh giá tổng quan khu vực NC.
- Khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ tự nhiên khu vực NC
- Xây dựng sơ đồ mức độ nguy hiểm phóng xạ tự nhiên khu vực NC
- Đề xuất các giải pháp phòng ngừa, giảm thiều ô nhiễm phóng xạ tự nhiên

Kết quả đạt được

-Tài liệu tổng hợp các kết quả đo hàm lượng các nguyên tố phóng xạ trong đất, nước  và không khí tại khu vực nghiên cứu
Các sơ đồ hiện trạng ô nhiễm phóng xạ trong tự nhiên tại khu vực nghiên cứu.
Sơ đồ phân vùng ô nhiễm trong khu vực nghiên cứu
- Các biện pháp giảm thiểu.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".