Quy trình công nghệ đánh giá độ nguy hiểm và cảnh báo nguy cơ sóng thần vùng ven biển Việt Nam (phù hợp hệ thống cảnh báo sóng thần của khu vực

Chủ nhiệm đề tài TS. Trần Thị Mỹ Thành
Đơn vị thực hiện Viện Vật lý địa cầu
Thời gian thực hiện 2007 - 2008
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Kết quả đạt được
  • Hoàn thành danh mục động đất và sóng thần vùng Đông Nam Á. Đánh giá thực tế tình hình sóng thần ở vùng ven biển Việt Nam qua tài liệu khảo sát thực địa và quan trắc thuỷ triều.  Lập sơ đồ các vùng nguồn sóng thần trong vùng biển Đông, tính toán các kịch bản sóng thần, đánh giá mức độ nguy hiểm tối đa về sóng thần ở các vùng bờ biển Việt Nam. Hoàn thành sơ đồ hệ thống và đề án cảnh báo .Thử nghiệm ứng dụng các chương trình tính toán mới về lan truyền sóng thần và đánh giá ngập lụt.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".