Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật UASB cải tiến xử lý nước thải giàu hữu cơ kết hợp thu hồi năng lượng trong công nghiệp rượu, bia và chế biến thực phẩm

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thế Đồng
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Môi trường
Thời gian thực hiện 2007 - 2008
Tổng kinh phí 650 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ UASB cải tiến xử lí nước thải giàu hữu cơ kết hợp thu hồi năng lương trong công nghiệp rượu bia và chế biến thực phẩm
Kết quả đạt được
  • Đánh giá được khả năng thu hồi năng lượng (hiệu suất chuyển hoá COD thành khí mê tan) đối với đối tượng nước thải bia ở quy mô PTN và quy mô pilot. Dựa trên các kết quả nghiên cứu đã đánh giá sơ bộ hiệu quả tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí xử lý của công nghệ.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".