Phát triển và ứng dụng kỹ thuật nano quang tử cho đánh dấu nghiệp vụ

Chủ nhiệm đề tài PGS. TS Vũ Thụ Bích - PGS. TS Phạm Thu Nga
Đơn vị thực hiện Viện Vật lý
Thời gian thực hiện 2007 - 2008
Tổng kinh phí 400 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Nghiên cứu phát triển kỹ thuật chế tạo các nano tinh thể bán dẫn chấm lượng tử (NQDs) cũng như kỹ thuật phân tán NQDs vào các môi trường thích hợp định hướng cho các ứng dụng đánh dấu nghiệp vụ;
Kết quả đạt được
  • Chế tạo các NQDs với các kích thước chấm lượng tử khác nhau, với các vỏ bọc và chiều dày khác nhau. Tối ưu hoá lớp vỏ bọc để có hiệu xuất phát quang lớn nhất.
  • Thử nghiệm trên vật liệu truyền thống.
  • Ứng dụng vào hiển thị đánh dấu huỳnh quang đặc thù phục vụ an ninh

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".