Tính toán thiết kế cho thiết bị TLD giảm dao động cho tháp cầu dây văng

Chủ nhiệm đề tài GS. TSKH Nguyễn Đông Anh
Đơn vị thực hiện Viện Cơ học
Thời gian thực hiện 2007 - 2008
Tổng kinh phí 450 triệu đồng
Nội dung đề tài

-Xây dựng phương pháp tính toán và hướng dẫn tổng thể thiết kế thiết bị TLD cho tháp cầu dây văng. áp dụng tính thử nghiệm thiết bị TLD  cho tháp trụ cầu dây văng Bãi Cháy.
-Chế tạo một thiết bị TLD thử nghiệm

Kết quả đạt được

- Đánh giá hiệu quả giảm dao động của thiết bị TLD.
- Tính toán hệ kết cấu dao động  có gắn thiết bị TLD.
- Xây dựng mô hình PTHH cho cầu dây văng Bãi Cháy  có gắn thiết bị TLD.
- Đánh giá hiệu quả giảm dao động của thiết bị TLD cho  cầu dây văng Bãi Cháy.
- Chế tạo một thiết bị TLD thử nghiệm

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".