Nghiên cứu hoàn thiện qui trình điều chế vật liệu xúc tác quang hoá TiO2 từ nguồn nguyên liệu ilmenit Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài TS Nguyễn Văn Dũng
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng
Thời gian thực hiện 2007 - 2008
Tổng kinh phí 490 triệu đồng
Nội dung đề tài

- Nghiên cứu mối tương quan giữa các tính chất bề mặt đến hoạt tính quang hoá xúc tác của sản phẩm TiO2.
- Xác lập các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của qui trình điều chế TiO2.

Kết quả đạt được

- Qui trình điều chế vật liệu xúc tác TiO2 từ sa khoáng ilmenite.
- Mô hình công nghệ điều chế vật liệu xúc tác TiO2 có hoạt tính cao.
- Vật liệu xúc tác quang hoá TiO2  và sản phẩm ứng dụng TiO2 .

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".