Hoàn thiện quy trình sản xuất indirubin từ thực vật Việt Nam và nghiên cứu quy trình bán tổng hợp các dẫn suất indigoit dùng làm thuốc hỗ trợ điều trị bệnh ung thư máu

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Mạnh Cường
Đơn vị thực hiện Viện Hoá học
Thời gian thực hiện 2007 - 2008
Tổng kinh phí 250 triệu đồng
Mục tiêu đề tài

- Hoàn thiện quy trình sản xuất indirubin từ lá cây chàm mèo có hiệu suất cao qui mô bán pilot.
- Xây dựng quy trình bán tổng hợp indirubin-3’-oxim từ indirubin.
- Nghiên cứu tác dụng sinh học của các indigoit, tạo chế phẩm chứa indigoit làm thuốc hỗ trợ điều trị ung thư bạch cầu.

Nội dung đề tài

- Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất sản phẩm chàm giàu indirubin quy mô phòng thí nghiệm (PTN).
- Nghiên cứu triển khai sản xuất indirubin qui mô bán pilot.
- Nghiên cứu quy trình tinh chế indirubin qui mô PTN - Nghiên cứu quy trình tổng hợp indirubin-3’-oxim qui mô PTN - Nghiên cứu quy trình tinh chế indirubin-3’-oxim.
- Qui trình sản xuất indirubin qui mô 10 kg nguyên liệu/mẻ.
- Nghiên cứu tác dụng dược lý của sản phẩm.
- Quy trình tổng hợp oxim lượng lớn, tinh chế để tạo ra sản phẩm VINDOXIM-3
- Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) cho sản phẩm VINDOXIM-3
- Nghiên cứu tác dụng ức chế của các dẫn xuất indirubin với dòng ung thư tủy ở người HL-60.
- Nghiên cứu độc tính cấp, độc tính bán trường diễn của sản phẩm VINDOXIM-3.

Kết quả đạt được

- Lần đầu tiên ở Việt Nam đã nghiên cứu quy trình sản xuất bột chàm giàu indirubin (10% bột chàm) với hiệu suất H=0.6% (khối lượng bột chàm/khối lượng lá chàm tươi) qui mô 10kg/mẻ. Thu được tổng cộng 600g.
- Đã đưa ra phương pháp xác định hàm lượng indigo và indirubin từ bột chàm bằng quang phổ tử ngoại với độ chính xác cao. Phương pháp này có thể được ứng dụng để kiểm định chất lượng bột chàm và các bài thuốc chứa vị thuốc này.
- Đã xác định quy trình tinh chế indirubin ở quy mô phòng thí nghiệm, thu được 500 mg, độ sạch 90%.
- Đã đưa ra quy trình tổng hợp và tinh chế indirubin -3’ - oxime, đã thu được 45g sản phẩm thô, H>90%. Đã đưa ra quy trình tinh chế indirubin -3’ - oxime, thu được 27g, độ sạch trên 90%. Đã tổng hợp indirubin -3’ - oxim từ indirubin với giá thành thấp hơn nhiều so với thế giới.
- Bằng các phản ứng axetyl hóa, bán tổng hợp được 03 dẫn xuất axetyl khác nhau của indirubin-3’ - oxime. Trong đó có 01 chất mới. Cấu trúc của các sản phẩm tổng hợp được khẳng định, gán lại bằng các phương pháp vật lý hiện đại như khối phổ lượng, phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1 chiều và 2 chiều.
- Đã xác định chính xác cấu trúc của indirubin và indirubin-3’ -oxime và gán lại phổ l H-NMR và 13C-NMR của chúng dựa vào dữ kiện phổ HMBC, HMQC, COSY.
- Đã thử hoạt tính các dẫn xuất của indirubin và xác định indirubin-3’ - oxime ngăn ngừa sự phát triển của dòng ung thư trên tủy bào ở người HL-60. Kết quả cho thấy indirubin-3’ - oxim là hợp chất gốc tự nhiên có triển vọng phát triển tổt trên cơ sở có nguồn cung cấp sẵn có, rẻ tiền trong nước.
- Đã xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của chế phẩm VINDOXIM-3.
- Đã thử độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của chế phẩm VINDOXIM-3 trên chuột và thỏ tại Học viện Quân y. Kết quả thử cho thấy chế phẩm VINDOXIM-3 có thể coi như an toàn trên động vật thực nghiệm ở mức liều khảo sát.

Sản phẩm

-    Chế phẩm VINDOXIN-3 và TCCS của sản phẩm VINDOXIM-3.
-    Giải pháp hữu ích : ‘‘Quy trình tổng hợp và tinh chế indirubin-3’-oxim từ bột chàm’’. Cục Sở hữu trí tuệ: Chấp nhận đơn hợp lệ số 46364/QĐ-SHTT, ngày 11/08/2008. Tác giả: Nguyễn Mạnh Cường, Bùi Hữu Tài.
-    Kết quả công bố trên tạp chí khoa học và hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế : 07 công trình.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".