Thiết kế và xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ việc phát hiện ảnh kỹ thuật số giả mạo

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS Vũ Đức Thi
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Thông tin
Thời gian thực hiện 2007 - 2008
Tổng kinh phí 700 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Nghiên cứu các kỹ thuật phát hiện ảnh giả mạo dựa trên các kỹ cắt ghép ảnh. Trên cơ sở đó, thiết kế và xây dựng hệ thống phần mềm  hỗ trợ việc phát hiện ảnh kỹ thuật số giả mạo
Kết quả đạt được

- Tài liệu BC tổng quan về ảnh giả mạo và các cách tiếp cận phát hiện ảnh giả mạo
- mềm phát hiện ảnh giả mạo
- Cơ sở dữ liệu ảnh giả mạo
- Phần mềm xử lý ảnh kỹ thuật số giả mạoTài liệu thiết kế kỹ thuật hệ thống phần

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".