Xây dựng cơ sở dữ liệu di truyền các loài động vật quí hiếm ở Việt Nam, phục vụ công tác nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học.

Chủ nhiệm đề tài PGS. TS Lê Xuân Cảnh
Đơn vị thực hiện Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thời gian thực hiện 2007 - 2008
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Xây dưng cơ sở dữ liệu sinh học phân tử cho các loài động vật quí hiếm ở Việt Nam
Kết quả đạt được
  • Thu được 50 mẫu động vật của các loài thuộc 3 lớp Thú, Chim, Bò sát thuộc NĐ 32 của chính phủ. Đã tiến hành giải mã được 20 trình tự DNA của các loài trên

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".