Xây dựng cơ sở dữ liệu về độc tính trong một số loài cá nóc có sản lượng cao tại VN nhằm đề xuất quy trình xử lý đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chủ nhiệm đề tài ThS. Đào Việt Hà
Đơn vị thực hiện Viện Hải dương học
Thời gian thực hiện 2007 - 2008
Tổng kinh phí 400 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Cung cấp số liệu về độc tính của một số loài cá nóc có sản lượng cao tại vùng biển Khánh Hòa nhằm đề xuất quy trình xử lý đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Kết quả đạt được

- Mẫu (model, maket)
- Sản phẩm
- Thiết bị máy móc
- Quy trình công nghệ
- Phương pháp, tiêu chuẩn, quy phạm.
- Bảng số liệu
- Báo cáo phân tích

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".