Xây dựng mô hình cung cấp năng lượng và bảo vệ môi trừơng bền vững cho vùng sâu, vùng xa

Chủ nhiệm đề tài TS Dương Duy Hoạt
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học Năng lượng
Thời gian thực hiện 2007 - 2008
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Xây dựng cơ sở khoa học công nghệ tin cậy phục vụ lập quy hoạch tổng thể cung cấp năng lượng bề vững  và lập các dự án đầu tư điện khí hoá cho huyện đảo Coto
Kết quả đạt được
  • BC tổng quan thành tựu TG về cung cấp điện, sử dụng nhiên liệu, năng lựơng khác cho vùng ngoài lưới điện Quốc gia
  • BC và cơ sở dữ liệu về chế độ gió, bức xạ mặt trời huyên đảo  Côto

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".