Mô phỏng, thiết kế và chế tạo vệ tinh Pico

Chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Tuấn Anh
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Vũ trụ
Thời gian thực hiện 2007 - 2008
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu:

 • Nghiên cứu, tiếp cận khoa học và công nghệ hiện đại trên thế giới trong công nghệ vũ trụ, đặc biệt trong công nghệ chế tạo vệ tinh Pico.
 • Mô phỏng thiết kế và chế tạo một vệ tinh Pico có khả năng:

+    Nhận lệnh điều khiển và trao đổi dữ liệu với trạm mặt đất.
+    Chụp ảnh của bề mặt trái đất từ không gian với độ phân giải thấp.

 • Xây dựng trạm mặt đất để trao đổi thông tin với các vệ tinh Pico.
 • Đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ Vũ trụ.

 

Nội dung đề tài

 

 • Tìm hiểu công nghệ vệ tinh Pico.
 • Mô phỏng các phần chức năng của vệ tinh Pico.
 • Thiết kế, chế tạo và tích hợp vệ tinh Pico.
 • Thiết kế trạm quan sát trao đổi thông tin với vệ tinh.
 • Thử nghiệm hoạt động của các chức năng vệ tinh, chuẩn bị cho quá trình phóng vệ tinh thực hiện chức năng đã thiết kế.
Kết quả đạt được
 • Thiết kế và chế tạo thành công mô hình kỹ thuật (Engineering Model) của vệ tinh Pico.
 • Vệ tinh có thể hoạt động với đầy đủ các chức năng như thiết kế.
 • Vệ tinh có thể chịu được môi trường khi phóng vào môi trường Vũ trụ.
 • Các cán bộ tham gia nắm được qui trình thiết kế, chế tạo và thử nghiệm vệ tinh Pico.
 • Thiết kế trạm mặt đất.

Kết quả đào tạo:
Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã kết hợp với Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia, Hà Nội hướng dẫn 06 đề tài tốt nghiệp cho sinh viên và kết hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội đồng hướng dẫn 01 đề tài tốt nghiệp. Ngoài ra, việc thực hiện đề tài còn đào tạo được một đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực công nghệ Vũ trụ mà cụ thể là thiết kế và chế tạo vệ tinh Pico.
Sản phẩm khoa học:

Sản phẩm

1.    Vệ tinh Pico: 01 bộ.

Tính năng kỹ thuật:

 • Kích thước (10 x 10 x 10) cm.
 • Khối lượng 2 kg.
 • Độ phân giải ảnh: 640 x 480.
 • Tốc độ chụp: 01 ảnh / 10 phút.
 • Truyền thông: Giao thức AX.25 và tín hiệu beacon.
 • Năng lượng: Sử dụng pin mặt trời tinh thể silic đơn, 6 vôn, 3800 mAh, Sanyo Ni-MH.

2.    Hệ thống phần mềm của vệ tinh: 01 bộ.
Tính năng kỹ thuật:

 • Phần mềm cho vi điều khiển khối OBC/COM.
 • Phần mềm cho vi điều khiển khối PSU:

+    Phần mềm giả lập trạm mặt đất.
+    Gửi lệnh điều khiển vệ tinh.
+     Thu nhận tín hiệu trạng thái của vệ tinh.
+    Thu dữ liệu ảnh từ vệ tinh.

 • Phần mềm mô phỏng quỹ đạo vệ tinh và điều khiển ăng ten.

+    Mô phỏng hoạt động của vệ tinh trên quỹ đạo.
+    Đưa ra các thông số điều khiển góc ngẩng và góc phương vị của ăng ten.


3.    Bản thiết kế chi tiết vệ tinh: 01 bộ.
Tính năng kỹ thuật:

 • Bản thiết kế chi tiết khối OBC/COM.
 • Bản thiết kế chi tiết khối nguồn.
 • Bản thiết kế chi tiết khối cấu trúc và cơ khí.

4.    Thiết kế trạm thông tin mặt đất: 01 bộ.

 • Có khả năng trao đổi thông tin với các vệ tinh của nhóm CubeSat.
 • Giao thức truyền thông: AX.25 và tín hiệu beacon.
 • Bộ phát: IC-910D(ICOM).
 • Bộ điều khiển TNC: TNC-555(TASCO).
 • Bộ dò vệ tinh: RAC805(Creative Design Corp).
 • Bộ điều khiển hướng ngang: RC5B-3 (Creative Design Corp).
 • Bộ điều khiển hướng dọc: ERC5A (Creative Design Corp).
 • Bộ nguồn: PS-304IIa(DAIWA).
 • Bộ điều khiển nguồn: Remote Power Supply Controller: (Produced by GSN Project *UNISON).

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".