Nghiên cứu xây dựng ứng dụng tư liệu ALOS để xây dựng mô hình số độ cao và hiệu chỉnh trực giao ảnh vệ tinh

Chủ nhiệm đề tài TS. Lại Anh Khôi
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Vũ trụ
Thời gian thực hiện 2007 - 2008
Tổng kinh phí 300 triệu đồng
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu:

 • Nghiên cứu phương pháp, xây dựng chương trình thành lập mô hình số độ cao địa hình từ ảnh lập thể PRISM (ảnh toàn sắc độ phân giải 2,5m) và hiệu chỉnh trực giao ảnh AVNIR-2 (ảnh đa phổ độ phân giải 10m) của vệ tinh ALOS, thử nghiệm ứng dụng trong đo vẽ địa hình khu vực thủy điện Sơn La.
Kết quả đạt được

Sau hai năm thực hiện, mặc dù gặp không ít khó khăn, một mặt do tính phức tạp của  đề tài, mặt khác do các tài liệu mô tả về đặc tính kỹ thuật cũng như định dạng dữ liệu của ảnh PRISM và AVNIR-2 được mô tả quá sơ lược, nhưng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ tham gia thực hiện đề tài, cho tới nay, có thể nói, đề tài đã hoàn thành được đầy đủ các mục tiêu đã đặt ra đó là:

 • Nghiên cứu nắm vững các phương pháp chuyển đổi qua lại giữa tọa độ điểm ảnh và tọa độ không gian điểm địa vật, từ đó tiếp cận nắm vững các phương pháp tính toán mô hình số độ cao địa hình từ ảnh vệ tinh lập thể và nắn chỉnh trực giao ảnh vệ tinh, với những đặc thù riêng, xuất phát từ đặc điểm về nguyên lý hoạt động của mình.
 • Nghiên cứu nắm vững về nguyên lý hoạt động, đặc tính kỹ thuật của các hệ thống thu ảnh PRISM và AVNIR-2 của vệ tinh ALOS, nắm vững về định dạng dữ liệu cũng như nội dung chi tiết của dữ liệu ảnh PRISM và AVNIR-2 .
 • Thành công trong việc lựa chọn những giải pháp đúng đắn và xây dựng thành công các chương trình tính toán các hệ số mô hình phân thức đa thức, mô tả mối quan hệ giữa tọa độ điểm ảnh và tọa độ không gian điểm địa vật của ảnh PRISM và AVNIR-2, phục vụ cho việc ứng dụng xây dựng mô hình số độ cao địa hình từ ảnh PRISM và nắn chỉnh trực giao ảnh AVNIR-2.
 • Tiến hành thử nghiệm thành công trên khu vực nghiên cứu các chương trình mới được xây dựng. Qua đó cho thấy những khả năng to lớn của các ảnh vệ tinh độ phân giải cao trong việc thay thế các ảnh hàng không trong công tác đo vẽ địa hình.
Sản phẩm
 • Chương trình xây dựng mô hình số độ cao từ cặp ảnh lập thể PRISM.
 • Chương trình hiệu chỉnh trực giao ảnh AVNIR-2 dựa trên mô hình số độ cao.
 • Thư viện các chương trình bổ trợ.
 • Tài liệu mô tả thuật toán, mã nguồn và hướng dẫn sử dụng.
 • Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000 khu vực thủy điện Sơn La.
 • Báo cáo tổng kết đề tài.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".