Hoàn thiện công nghệ chế tạo các bộ chia và tổ hợp quang dẫn sóng planar ứng dụng trong mạng truyền hình cáp

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Vũ Doãn Miên
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học Vật liệu
Thời gian thực hiện 2007 - 2008
Tổng kinh phí 300 triệu đồng
Mục tiêu đề tài
 • Hoàn thiện công nghệ chế tạo các bộ chia và tổ hợp quang planar từ chíp nhập ngoại đạt chất lượng tương đương với sản phẩm nhập ngoại trong khu vực.
 • Chế tạo sản phẩm mẫu các bộ chia và tổ hợp quang planar đưa vào thử nghiệm trên mạng truyền hình cáp.
Nội dung đề tài
Kết quả đạt được

Về khoa học:

 • Nghiên cứu tìm ra được qui trình công nghệ chế tạo các bộ chia và tổ hợp quang với các cải tiến, hoàn thiện công nghệ chế tạo linh kiện chia và tổ hợp quang nhằm nâng cao hiệu suất ghép nối, tốc độ chế tạo module. Cải thiện được các tính năng kỹ thuật của linh kiện, tính lặp lại, độ ổn định của công nghệ.

Bằng việc sử dụng epoxy đóng rắn bằng tia tử ngoại UV trong quá trình định vị chip chia quang và các dãy (ma trận) sợi quang v - groove đơn mốt đề tài đã nâng được hiệu suất dẫn sóng quang (hay hiệu suất ghép nối tổng) của linh kiện chia quang lên trên 75% (hiệu suất ghép nối tăng 8  12% do hiệu ứng làm phù hợp chiết suất của epoxy UV). Tốc độ chế tạo của module cũng tăng lên đáng kể (nhanh hơn từ 2 đến 3 lần).

 • Đã tiến hành khảo sát các thông số linh kiện chế tạo như tổn hao đưa vào, độ đồng đều phân bố, tổn hao phụ thuộc phân cực, độ xuyên âm. Thử nghiệm già hóa các module chế tạo ở các điều kiện nhiệt độ, độ ẩm khác nhau đã được thực hiện. Các đặc trưng cơ bản của module chia quang chế tạo tương đương với các module chia quang thương mại.
 • Đã tiến hành đo chất lượng một số bộ chia quang chế tạo tại Phòng Đo lường kiểm định của Trung tâm Kỹ thuật truyền dẫn - Phát sóng, Đài Truyền hình Việt Nam với kết quả tốt, các thông số truyền dẫn tương đương với bộ chia quang thương mại.
 • Các bộ chia và tổ hợp quang planar được chế tạo lần đầu tại Việt Nam với các thông số tương đương các thiết bị nhập ngoại trong khu vực và có thể ứng dụng được trong mạng truyền hình cáp.

Về ứng dụng:

 • 10 bộ chia quang chế tạo đã và đang được ứng dụng thử nghiệm  trong các mạng truyền hình cáp của các đơn vị hợp tác là Công ty Dịch vụ Truyền thanh - Truyền hình Hà Nội (BTS), Công ty Cổ phần Điện tử và Truyền hình cáp Việt Nam (CEC) và Công ty Điện tử viễn thông Hoàng Diệu (thời gian ứng dụng thử nghiệm trung bình khoảng 01 năm).
 • Đã có được kết quả thử nghiệm bước đầu của các đơn vị sử dụng thử nghiệm các bộ chia và tổ hợp quang, các bộ chia quang chế tạo đang hoạt động tốt trong các mạng truyền hình cáp.
  Những đóng góp mới của đề tài:
 • Đề tài đã góp phần đưa ra quy trình công nghệ đóng gói (packaging) cho một loại sản phẩm quang tử công nghệ cao. Đặc biệt việc ghép nối chip linh kiện planar với các dãy (ma trận) sợi quang đơn mốt dạng v-groove 1x4 và việc định vị chip linh kiện với sợi quang bằng epoxy đóng rắn bằng tia tử ngoại UV đã được thực hiện lần đầu tiên ở Việt Nam. Điều này mở ra khả năng chế tạo với tốc độ nhanh các module quang nói chung.
Sản phẩm

04 bài báo đã được công bố.
Các sản phẩm cụ thể:

 • Đã chế tạo được 23 bộ chia và tổ hợp quang planar trong đó có 15 bộ  1 x 4 và 8 bộ 1 x 8 (vượt chỉ tiêu đề tài đề ra là 14 bộ gồm 09 bộ chia loại 1 x 4 và 05 bộ chia loại 1 x 8) với các tính năng kỹ thuật chính tốt hơn hoặc như yêu cầu đề ra như sau:

+    Bước sóng hoạt động: 1, 26 ÷ 1,6 µm
+    Độ tổn hao đưa vào ≤ 11,3 dB cho loại chia quang 1 x 8 và ≤ 8,3 dB cho loại chia quang 1 x 4
+    Độ đồng đều phân bố ≤ 1,0 dB
+    Tổn hao phụ thuộc phân cực ≤ 0,3 dB
+    Độ xuyên âm ≤ - 30 dB

 • Hiện tại, 08 bộ chia và tổ hợp quang đã chế tạo đang được sử dụng trong các mạng truyền hình cáp, 15 bộ đang được giữ tại Phòng Laser bán dẫn, Viện Khoa học vật liệu.
 • Bản quy trình công nghệ chế tạo các bộ chia và tổ hợp quang dẫn sóng planar đã được hoàn thiện.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".