Đánh giá biến động diện tích rừng ngập mặn vùng ven bờ biển bằng công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý

Chủ nhiệm đề tài TS. Trương Thị Hòa Bình
Đơn vị thực hiện Viện Địa lý
Thời gian thực hiện 2007 - 2008
Tổng kinh phí 350 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Cơ sở tư liệu viễn thám là phản xạ phổ của các đối tượng tự nhiên, đây cũng là cơ sở để tách diện tích có phân bố rừng ngập mặn (RNM) với các đối tượng xung quanh. Dựa trên đặc trưng phổ của đối tượng quan tâm, xử lý ảnh theo công thức chỉ số thực vật xử lý chính là chỉ số Thực vật - Đất - Nước (Vegetation - Soil - Water index). Chỉ số này có khả năng nhận biết tốt đối tượng quan tâm chính để biến đổi ảnh.
  • Xử lý tư liệu viễn thám bằng công thức chỉ số Thực vật - Đất - Nước đã lựa chọn để xác định những vùng có RNM và tách các tình trạng khác nhau của RNM, xử lý tư liệu viễn thám đa thời gian để xác định nhanh biến động của chúng trong khoảng thời gian giữa các tư liệu viễn thám đa thời gian.
  • Chuyển vào Hệ thông tin địa lý (HTTĐL), thành lập các bản đồ chuyên đề liên quan và tính toán các số liệu cụ thể của từng thời điểm cũng như tổng hợp phân tích kết quả về phân bố cũng như biến động của chúng.
  • Xây dựng quy trình thành lập bản đồ biến động diện tích RNM, bằng công nghệ viễn thám và HTTĐL.
  • Nghiên cứu vai trò của RNM trên cơ sở nghiên cứu biến động diện tích RNM, đối với việc xói lở bờ biển và mối liên quan đến xói lở bờ biển thông qua kết quả thu được từ vùng nghiên cứu thử nghiệm.
Kết quả đạt được
  • Ứng dụng công nghệ viễn thám và HTTĐL với các số liệu khác liên quan phục vụ xây dựng các bản đồ hiện trạng, biến động RNM và đất ngập mặn (ĐNM) rất phong phú và đa dạng. Ưu thế của nó là hiển thị một cách trực quan và khách quan, hiệu chỉnh bản đồ nhanh chóng và sử dụng thuận lợi trong phân tích, dự báo biến động RNM và ĐNM ở một vùng hay khu vực lãnh thổ nào đó. Như vậy sự biến động diện tích RNM và ĐNM không những chỉ ra bằng những con số, mà còn được thể hiện trên các bản đồ biến động RNM và biến động đường bờ biển. Xử lý ảnh vệ tinh đa thời gian và đánh giá biến động diện tích RNM vùng ven bờ, xây dựng qui trình thành lập bản đồ biến động diện tích RNM bằng công nghệ viễn thám và HTTĐL làm cơ sở cho việc quản lý RNM ven bờ biển thông qua đó làm rõ mối liên quan giữa biến động diện tích RNM tác động tới việc xói lở vùng bờ biển. Đối với RNM nói chung việc khảo sát đi lại để đánh giá biến động là tương đối khó khăn và mất nhiều thời gian vì tầm nhìn bị che khuất nên đi nơi nào, điểm nào chỉ quan sát được đúng điểm đó. Ứng dụng công nghệ viễn thám và HTTĐL vào mục đích trên giảm thời gian một cách đáng kể. Kết quả khách quan và đồng bộ. Khu vực nghiên cứu được bảo tồn tương đối tốt nên diện tích RNM kín tăng liên tục thời kỳ 1996-2004-2007 trong đó gồm cả diện tích RNM trung bình và thưa, phát triển và nâng cấp lên. Hướng ứng dụng này hoàn toàn có thể triển khai sang các vùng RNM khác, các địa phương khác.
Sản phẩm
  • Báo cáo khoa học về đánh giá biến động diện tích RNM bằng công nghệ viễn thám và HTTĐL.
  • Bản đồ và các dữ liệu:

+    Bản đồ: Hiện trạng lớp phủ khu vực Cần Giờ và bản đồ biến động lớp phủ khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1:25.000 bằng công nghệ viễn thám và HTTĐL.
+    Ảnh viễn thám khu vực nghiên cứu (Cần Giờ) năm 1996, 2004, 2007.
+    Tư liệu thu nhập.
+    Ảnh thực địa.

  • Đề tài đã công bố 01 báo cáo khoa học.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".