Cơ sở khoa học xây dựng các khu bảo tồn biển vùng quần đảo Trường sa

Chủ nhiệm đề tài TS. Đỗ Công Thung
Đơn vị thực hiện Viện Tài nguyên và Môi trường biển
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 2.500 triệu đồng
Nội dung đề tài

Mục tiêu: Đề xuất cơ sở khoa học xây dựng các khu bảo tồn biển tại Trường Sa
Nội dung: - Khảo sát; Phân tích mẫu; Viết báo cáo tổng kết

Kết quả đạt được

Đề xuất khu bảo tồn

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".