Điều tra cơ bản, xác định nguyên nhân và đề xuất cơ sở khoa học cho các giải pháp khắc phục lòng sông cạn ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên.

Chủ nhiệm đề tài PGS. TSKH. Nguyễn Văn Cư
Đơn vị thực hiện Viện Địa lý
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 800 triệu đồng
Nội dung đề tài

1. Làm sáng tỏ các tác nhân gây hạn kiệt của các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên.
2. Đánh giá hiện trạng, bước đầu xác định nguyên nhân gây hạn kiệt và lòng sông cạn.
3. Đề xuất các giải pháp KHKT phòng tránh, khắc phục lòng sông cạn cho các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên.

Kết quả đạt được

1. Cơ sở dữ liệu: lũ lụt, hạn kiệt, xói lở, bồi tụ, bồi lấp lòng sông 4 tỉnh miền Trung.
2. Các giải pháp KHKT phòng chống lòng sông cạn và bồi lấp luồng lạch cửa sông bảo vệ các công trình ven sông.
3. Báo cáo tổng hợp và các báo cáo chuyên đề kết quả của dự án.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".