Điều tra tổng thể và đánh giá chất lượng nước sinh hoạt khu dân cư vùng công nghiệp Sài Gòn – Biên Hòa. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nước bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Nguyễn Thị Dung
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Hoá học
Thời gian thực hiện 2007 - 2008
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Nội dung đề tài

- Điều tra, đánh giá chất lượng nước của khu dân cư, công nghiệp tái một số điểm ở TP. Hồ Chí Minh và Biên Hòa.
- Đề xuất các phương pháp nâng cao chất lượng nước.

Kết quả đạt được

- Đã tiến hành khảo sát  chất lượng nước sinh hoạt của 3 khu công nghiệp.
- Đánh giá chung về tình hình ô nhiễm.
- So sánh và tìm các  mối liên quan giữa môi trường và nước ảnh hưởng đến sức khoẻ dân cư.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".