Điều tra đánh giá hiện trạng tài nguyên môi trường đất, nước, khoáng sản vùng duyên hải miền Trung VN và nghiên cứu đề xuất các biện pháp sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường

Chủ nhiệm đề tài PGS. TS Nguyễn Xuân Tặng
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học Vật liệu
Thời gian thực hiện 2007 - 2009
Tổng kinh phí 800 triệu đồng
Nội dung đề tài

- Xây dựng CSDL về tiềm năng tài nguyên đất, nước và KS (sa khoáng titan, cát thủy tinh) và dữ liệu về môi trường vùng cát ven biển miền Trung - Điều tra, đánh giá hiện trạng sử dụng TN đất, nước, sa khoáng titan, cát thủy tinh và hiện trạng MT trong vùng cát ven biển điển hình vùng duyên hải miền Trung.
NC đề xuất định hướng sử dụng hợp lý TN và các biện pháp giảm thiểu sự cố và BVMT

Kết quả đạt được

1.    Đã xây dựng bộ CSDL lưu trên đĩa CD về tiềm năng TN đất, nước, khoáng sản vùng cát ven biển miền Trung
2.    Lập 6 bản đồ tỷ lệ 1/50.000:
    Định hướng Quy hoạch SD nước ngầm vùng cát Q. Bình
    Hiện trạng khai thác và hoàn phục MT các mỏ sa khoáng Titan ven biển Hà Tĩnh
    Hiện trạng khai thác và hoàn phục MT các mỏ sa khoáng Titan ven biển Bình Định
    BĐ phân bố và hiện trạng khai thác cát trắng thủy tinh vùng ven biển Khánh Hòa
    BĐ hiện trạng sử dụng TN đất, nước và khoáng sản vùng cát ven biển Ninh Thuận
    BĐ hiện trạng sử dụng đất, nước và KS vùng cát Bình Thuận
Đang lập báo cáo tổng kết dự án hoàn thành vào 5/2009

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".