Nghiên cứu dự báo động đất mạnh khu vực Đông Nam Châu Á có nguy cơ gây sóng thần ảnh hưởng đến bờ biển và hải đảo Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Cao Đình Triều, TSKH. Ngô Thị Lư
Đơn vị thực hiện Viện Vật lý địa cầu
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 800 triệu đồng
Nội dung đề tài

Mục tiêu:

  • Xác định động đất gây sóng thần và nguy cơ sóng thần khu vực bờ biển và hải đảo Việt Nam.
  • Nâng cao trình độ NC của cán bộ khoa học trẻ Viện Vật lý Địa cầu về sóng thần.

Nội dung chính:

  • Xây dựng hệ phương pháp phân chia đới phát sinh động đất trên cơ sở tổng hợp tài liệu địa chất-địa vật lý-kiến tạo-địa động lực.
  • Thiết lập và giải bài toán dự báo động đất trên cơ sở phân tích đặc trưng biểu hiện hoạt động động đất.
  • Xây dựng chương trình lan truyền sóng thần.
Kết quả đạt được

1. Kết quả NC cắt lớp sóng địa chấn Đông Nam Á
2. Kết quả phân tích NC khảo sát cổ sóng thần ở Việt Nam
3. Kết quả dự báo vùng nguồn động đất gây sóng thần ảnh hưởng đến bờ biển và hải đảo Việt Nam, 1/ 2 000 000
4. Chương trình tính lan truyền sóng thần
5. Kết quả dự báo sóng thần ven biển và hải đảo Việt Nam theo một số kịch bản khác nhau.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".