Nghiên cứu tăng cường tính đa dạng thực vật các loài Tre trúc và Song mây tại Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh (Vĩnh Phúc)

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Vũ Xuân Phương
Đơn vị thực hiện Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thời gian thực hiện 2006 - 2007
Tổng kinh phí 250 triệu đồng
Nội dung đề tài

Mục tiêu

 • Thúc đẩy nhanh hơn quá trình phục hồi các hệ sinh thái, xây dựng một hệ thực vật có tính đa dạng cao, có tính hệ thống tại Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh, với những đại diện chính của ngành thực vật bậc cao có mạch, với những loài mang đặc thù của dân tộc Việt Nam.
 • Cải tạo và tăng cường tính đa dạng, phục vụ cho công tác bảo tồn thực vật, công tác học tập, giáo dục và nghiên cứu khoa học về đa dạng sinh học, giai đoạn 2006-2007, đặc biệt là Tre trúc và Song mây.
 • Góp phần xây dựng vườn thực vật trong hệ thống bảo tồn thiên nhiên Quốc gia trong tương lai.
 • Góp phần cải tạo các hành lang và khu vực ranh giới trong phạm vi lãnh thổ của Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh, bảo vệ an toàn lãnh thổ của trạm.

Nội dung nghiên cứu

 • Điều tra thực địa, thu thập mẫu vật các loài Tre trúc và Song mây tại Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh và các vùng lân cận nhằm phát hiện những loài quan trọng cần đưa vào trồng và bổ sung những loài trong các cuộc điều tra trước đây còn bỏ sót.
 • Xác định và tìm biện pháp khôi phục lại những loài Tre trúc và Song mây bị mất đi trong quá trình khai thác trước đây. Di nhập, bổ sung những loài cây bản địa quý hiếm, có giá trị về khoa học và kinh tế từ các vùng lân cận nhằm làm phong phú và đa dạng hoá hệ thực vật của Trạm.
 • Xây dựng tập đoàn Tre trúc và Song mây phù hợp với điều kiện sinh thái, phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục về đa dạng sinh học.
 • Về lâu dài xây dựng Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh thành vườn thực vật có thành phần đa dạng các loài Tre trúc và Song mây.
 • Thử nghiệm sử dụng Song mây tạo thành hành lang và khu vực ranh giới trong phạm vi lãnh thổ của trạm nhằm bảo vệ an toàn lãnh thổ của Trạm.
 • Xây dựng qui trình gây giống Tre trúc, Song mây tại Trạm.
Kết quả đạt được
 • Đã triển khai 2 đợt điều tra rà soát lại hiện trạng Tre trúc và Song mây khu vực Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh, đã biết có một số loài Tre trúc: Giang, Nứa tép, Tre gai, Sặt và 4 loại Song mây: Mây nếp, Mây balansa, Song mật, Mây thuần. Trong đó có 3 loài: Mây balansa, Song mật, Mây thuần là rất khan hiếm, ít gặp.
 • Trong hai năm triển khai trồng ở Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh, đã có 23 loài với 1500 cá thể Tre trúc (5 loài nguyên vị), (18 loài chuyển vị) đưa từ các tỉnh Bắc Kạn, Phú Thọ, Hoà Bình về trồng, tỷ lệ sống đạt 60-65%.
  Đã triển khai trồng 4 loài Song mây. Trong số mây nếp có 2000 cá thể để làm đường biên, 20 cá thể song mật, Mây balansa đưa từ Bắc Kạn về trồng. Riêng loài Mây rút (Daemonorops jenkiniana) đưa hạt từ Bái Tử Long về ươm, hiện nay cây còn nhỏ chưa triển khai trồng được.
 • Đã tiến hành mô tả đặc điểm của 23 loài Tre trúc và 5 loài Song mây, từng loài có giới thiệu sơ bộ cách nhân giống, gieo trồng.
 • Đã xây dựng qui trình nhân giống và gieo trồng cho các loài Tre trúc và Song mây.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".