Điều tra hiện trạng tài nguyên sinh vật khu vực Tây Bắc và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Chủ nhiệm đề tài Lưu Đàm Cư
Đơn vị thực hiện Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thời gian thực hiện 2006 - 2007
Tổng kinh phí 250 triệu đồng
Nội dung đề tài

Mục tiêu

 • Sơ bộ đánh giá hiện trạng một số nguồn tài nguyên sinh vật quan trọng tại khu vực Tây Bắc (do thời gian hạn chế tập trung đánh giá các nhóm tài nguyên cây tinh dầu, cây thuốc, cây nhuộm màu và tài nguyên thú).
 • Đề xuất một số giải pháp nhằm sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên sinh vật góp phần phát triển kinh tế xã hội.
Kết quả đạt được
 • Đề tài xác định được nguồn tài nguyên cây thuốc, trong đó 35 loài là  các cây thuốc sử dụng phổ biến trong y học truyền thống, 14 loài là nguyên liệu để chiết tách các hoạt chất sinh học.
 • Nguồn tài nguyên cây tinh dầu và dầu nhựa tại Tây Bắc khá phong phú (dự kiến không dưới 272 loài), hiện mới chỉ nghiên cứu ở các mức độ khác nhau 106 loài. Nhiều loài cây tinh dầu và dầu nhựa tại Tây Bắc có chất lượng sản phẩm cao phù hợp với nhu cầu thị trường thế giới.
 • Đã xác định được 42 loài thuộc 36 họ trong nhóm các cây có chất màu. Trong số này, 12 loài cho màu vàng, 19 loài cho màu đỏ, 4 loài cho màu xanh, 4 loài cho màu tím, 1 loài cho màu nâu và 1 loài cho màu đen.
 • Trên cơ sở nghiên cứu bước đầu đề xuất các loài cây kinh tế có triển vọng tại khu vực Tây Bắc gồm: 11 loài cây cho tinh dầu và dầu nhựa, 28 loài cho chất nhuộm màu và 5 loài cây thuốc.
 • Khu hệ thú Tây Bắc được xác định gồm 152 loài thuộc 32 họ và 9 bộ, trong đó 67 loài có thể làm thực phẩm, 50 loài có thể thu các sản phẩm da-lông và 15 loài có thể sử dụng làm thuốc.
 • Do khai thác và săn bắn quá mức, hiện nay đã xác định có 93 loài thực vật và 35 loài thú được đưa vào sách đỏ Việt Nam, 15 loài thực vật và 31 loài thú nằm trong danh mục các loài được quy định tại Nghị định 32 của Chính phủ.
 • Để sử dụng hợp lý và hiệu quả tài nguyên sinh vật, bước đầu đề xuất 3 phương án có tính tổng thể gồm: Phát triển các rừng sản xuất đa dụng, phát triển sản xuất lâm nghiệp quy mô lớn phù hợp với cơ chế thị trường và nghiên cứu sản xuất các sản phẩm độc đáo từ tri thức dân tộc và nguồn động thực vật bản địa.
 • Giới thiệu một số kỹ thuật nhằm phát triển một số cây kinh tế trong thời gian trước mắt gồm: Quy trình trồng cấy, chế biến cây chàm mèo để thu chất màu tự nhiên, quy trình nhân giống và trồng cây màng tang để thu tinh dầu và quy trình kỹ thuật khai thác nhựa cây Bồ đề.
 • Bước đầu nghiên cứu khả năng sử dụng cây Mật mông để đièu trị bệnh tiểu đường. Thí nghiệm trên mô hình gây bệnh cho chuột nhắt trắng cho thấy dịch chiệt hoa cây Mật mông bằng ethanol 70% có khả năng giảm hàm lượng đường trong máu 30% sau 8 ngày.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".