Đánh giá chất lượng vaccine cúm A/H5N1 cho gia cầm được sản xuất tại Việt Nam bằng chủng NIBRG-14

Chủ nhiệm đề tài GS. Lê Trần Bình
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Sinh học
Thời gian thực hiện 2007 - 2008
Tổng kinh phí 3.400 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Hoàn thành các bước đánh giá hiệu lực bằng phương pháp công cường độc và thử nghiệm hiện trường đối với vaccine cúm A/H5N1, tiến tới mở rộng sản xuất qui mô lớn vacxin cúm A/H5N1 góp phần kiểm soát dịch cúm gia cầm
Kết quả đạt được
  • Đăng ký được chế phẩm vaccine cúm (A/H5N1) VFLUVAC, đưa ra sử dụng đại trà trong phòng chống cúm gia cầm

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".