Phân lập vi khuẩn và nấm ở Việt nam có khả năng sinh tổng hợp lipase mới, nghiên cứu tái tổ hợp và ứng dụng chúng trong công nghệ sinh học

Chủ nhiệm đề tài TS Quyền Đình Thi
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Sinh học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 900 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Mục tiêu: Tìm 1-2 lipase mới có nguồn gốc vi sinh vật phân lập ở VN dùng thủy phân dầu mỡ và làm phụ gia bột giặt cũng như tìm cơ chế hoạt động của nó trong quá trình xâm nhiễm của nấm vào cây trồng. Đào tạo 1 cán bộ NC trẻ cho VN làm về lĩnh vực lipase.
  • Nội dung: Phân lập các chủng vi khuẩn Pseudomonas và nấm bệnh cây trồng ở VN. Xác định và phân loài các vi sinh vật theo 16S rDNA. Nuôi cấy, sinh tổng hợp và xác định tính chất ban đầu của các lipase tự nhiên. Biểu hiện lipase tái tổ hợp mới ở E. coli hoặc Bacillus với năng suất cao. Xác định tính chất của lipase tái tổ hợp mới.
Kết quả đạt được
  • Phân lập trên 100 chủng vi sinh vật có khả năng sinh tổng hợp lipase. Nuôi cấy, sinh tổng hợp và xác định tính chất ban đầu của lipase tự nhiên từ chủng Ralstonia sp. M1, Geotrichum sp. DTQ-26.3. Nhân dòng được esterase từ Ralstonia sp. M1 và lipase Gcl từ Geotrichum sp. DTQ-26.3. Biểu hiện, tinh sạch và đánh giá tính chất của esterase EstM và lipase Gcl từ Geotrichum sp. DTQ-26.3 ở E. coli. 4 công bố (2 quốc tế). (Đào tạo: 1 TS, 2 CN, 3 thực tập sinh 3 tháng ở Đức.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".