Nghiên cứu và phát triển sản xuất Artinimicin bằng kỹ thuật nuôi cấy tế bào trên quy mô pilot (giai đoạn 1)

Chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Trần Văn Minh
Đơn vị thực hiện Viện Sinh học Nhiệt đới
Thời gian thực hiện 2007 - 2008
Tổng kinh phí 1.200 triệu đồng
Nội dung đề tài
 • Chọn dòng thanh hao đặc sắc trên đồng ruộng và in vitro; và nuôi cấy tế bào huyền phù trong môi trường lỏng có lắc.
 • Chế thử và sản xuất thử nghiệm artemisinin trên quy mô phòng thí nghiệm: NC các điều kiện thích hợp sản xuất artemisinin trong dịch huyền phù và rễ trên máy lắc và trong bioreactor
 • NC các điều kiện thích hợp chế thử và sản xuất thử nghiệm artemisinin trong dịch huyền phù và rễ trên môi trường lỏng có lắc
 • NC các điều kiện thích hợp chế thử và sản xuất thử nghiệm artemisinin trong dịch huyền phù và rễ trong bioreactor
Kết quả đạt được
 • Chọn dòng thanh hao trên đồng ruộng.
 • Nhân nhanh cây thanh hao đầu dòng in vitro
 • NC điều kiện thích hợp tạo mô sẹo thanh hao trên môi trường bán rắn
 • Quy trình nuôi cấy tạo tế bào dịch huyền phù trong môi trường lỏng có lắc
 • NC điều kiện thích hợp chế thử và thử nghiệm nuôi cấy dịch huyền phù thanh hao trên môi trường lỏng có lắc
 • NC điều kiện thích hợp chế thử và thử nghiệm nuôi cấy rễ thanh hao trong môi trường lỏng có lắc
 • NC điều kiện thích hợp chế thử và thử nghiệm nuôi cấy dịch huyền phù thanh hao trong bioreactor
 • Phương pháp phân tích artemisinin bằng kỹ thuật TLC và HPLC
 • Phương pháp thu hồi và tinh sạch artemisinin

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".