Hoàn thiện cơ sở dữ liệu và triển khai mô hình sử dụng hợp lý các hệ sinh thái tiêu biểu ven bờ Việt Nam (11EE5)

Chủ nhiệm đề tài TS. Đỗ Công Thung
Đơn vị thực hiện Viện Tài nguyên và Môi trường biển
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 900 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Mục tiêu: Hoàn thiện phần mềm quản lý dữ liệu và mô hình bảo vệ hệ sinh thái điển hình
  • Nội dung: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu; Xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học vùng biển Cát Bà; Xây dựng mô hình nuôi trong rừng ngập mặn
Kết quả đạt được
  • Phần mềm
  • Các mô hình
  • Báo cáo
  • Đĩa CD
  • Cát Bà
  • Tiên lãng
  • Các đề tài NCKH

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".