Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp công nghệ cao 3S (RS-GÍS-GPS) trong giám trắc và cảnh báo nhanh các tai biến địa môi trường

Chủ nhiệm đề tài TS. Đỗ Huy Cường
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất và Địa vật lý biển
Thời gian thực hiện 2007 - 2008
Tổng kinh phí 1.100 triệu đồng
Nội dung đề tài

Mục tiêu:

 • Trao đổi kinh nghiệm triển khai ứng dụng công nghệ cao trong giám trắc môi trường
 • Cung cấp thông tin giám trắc biến động MT và dự báo tai biến
 • Nâng cao tiềm lực NC

Nội dụng:

 • Xây dựng phương pháp NC.
 • Tiệp nhận vận hành máy móc thiết bị và phần mềm
 • Trao đổi kinh nghiệm và ứng dụng triển khai công nghệ
 • Tổ chức hôi thảo khoa học, đào tạo và xuất bản
Kết quả đạt được
 • Các sơ đồ tham số địa MT tỷ lệ 1:250.000 và 1;50.000 (địa chất, địa mạo, kiến tạo, thổ nhưỡng, địa chất thủy văn, hiện trang canh tác, lớp phủ)
 • Các lớp thông tin địa MT quan lý theo GIS.
 • Phần mềm cập nhật và xử lý thông tin viễn thám.
 • Phần mềm hệ chuyên gia phân tích và cảnh báo MT.
 • Hệ thống máy tính dùng cho xử lý số liệu

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".