Đánh giá chất lượng môi trường, lịch sử và xu thế của một số thủy vực quan trọng làm cơ sở quản lý: Các đầm phá miền trung Việt Nam và một số hồ có liên quan

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Hữu Cử
Đơn vị thực hiện Viện Tài nguyên và Môi trường biển
Thời gian thực hiện 2007 - 2008
Tổng kinh phí 850 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Nghiên cứu môi trường đầm phá và ảnh hưởng của các hồ, đập trên lưu vực đến môi trường đầm phá
Kết quả đạt được
  • Báo  cáo  tổng hợp, chuyê n đề, 3 bài báo
  • Quản lý đầm phá miền Trung

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".