Nghiên cứu các biện pháp giảm rung cho tàu thuỷ loại nhỏ làm từ vật liệu composite

Chủ nhiệm đề tài GS.TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm
Đơn vị thực hiện Viện Cơ học
Thời gian thực hiện 2006 - 2007
Tổng kinh phí 250 triệu đồng
Nội dung đề tài

Mục tiêu

  • Nghiên cứu bài toán rung động của tàu cá nhỏ làm bằng vật liệu composite một cách bài bản và khoa học. Sau đó, trên cơ sở lời giải bài toán rung động này, sẽ áp dụng thử nghiệm giải pháp thiết kế tối ưu để giảm rung cho tàu bằng cách chọn các thông số thiết kế để tránh cộng hưởng và tối thiểu hóa biên độ rung động tại những vị trí cần thiết. Đồng thời, bằng việc nghiên cứu đo đạc rung động thực nghiệm trên tàu để đề xuất quy trình giảm rung cho tàu cá làm từ vật liệu composite.

Nội dung nghiên cứu

  • Nghiên cứu thực nghiệm những tính chất cơ lý của cấu kiện composite.
  • Các phương pháp đo đạc, đánh giá rung động của tàu.
  • Các nguồn gây rung cho tầu và cơ chế tác động của chúng.
  • Mô phỏng kết cấu thân tàu và các lực kích động trên máy tính.
  • Giải pháp, quy trình công nghệ giảm rung cho tàu và áp dụng thử nghiệm.
Kết quả đạt được

Đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu đặt ra cụ thể:

  1. Tổng quan về rung động và giảm rung cho tàu thuỷ: Giới thiệu qua về cấu tạo tàu thuỷ, các nguồn gây rung động chính cho tàu thuỷ; phân tích sơ bộ về đáp ứng của tàu thuỷ dưới tác động của các lực kích động và trình bày một số phương pháp mô hình hoá tàu thuỷ.
  2. Mô phỏng tính toán động lực học thân tàu thuỷ làm bằng vật liệu composite: Giới thiệu về vật liệu composite nhiều lớp; các phương pháp thực nghiệm để xác định các tham số vật liệu của composite; mô hình phần tử hữu hạn của vật liệu composite sử dụng trong việc chế tạo tàu thuỷ và tính toán thử nghiệm bài toán dao động riêng của thân tàu bằng vật liệu composite.
  3. Giải pháp giảm rung cho tàu thuỷ vỏ composite: Để lấy cơ sở pháp lý cho việc giảm rung cho tàu thuỷ, đề tài đã trình bày các tiêu chuẩn rung động của tàu thuỷ cần phải tuân thủ. Sau đó trình bày phương pháp thiết kế tối ưu, áp dụng cho bài toán giảm rung tàu thuỷ và một số giải pháp giảm rung cho tàu thuỷ cùng quy trình giảm rung thực nghiệm trên cơ sở các số liệu đo đạc rung động.
  4. Đo đạc thực nghiệm và áp dụng thử nghiệm. Để minh họa cho quy trình giảm rung nêu trên, đề tài đã trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm đo đạc rung động trên một tàu thuỷ thực và áp dụng thử nghiệm quy trình giảm rung đã được xây dựng. Việc tiến hành thí nghiệm đo đạc trên một con tàu thực đã được chế tạo dưới sự giúp đỡ của Viện thiết kế và chế tạo tàu thuỷ, Đại học Nha Trang.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".