Nghiên cứu ứng dụng vật liệu Các bon nanomet chế tạo bằng phương pháp lắng đọng hoá học (nhánh 2)

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Đình Thành
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng
Thời gian thực hiện 2005 - 2007
Tổng kinh phí 100 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Nghiên cứu điều kiện chế tạo cacbon xốp nano mét sử dụng template SiO2, nghiên cứu ứng dụng vật liệu này trong xử lý môi trường.
Kết quả đạt được
  • Từ dung dịch thuỷ tinh lỏng và chất hoạt động bề mặt đã chế tạo thành công template SiO2 có bề mặt riêng cao, lỗ xốp đồng nhất và template SiO2 hình cầu.
  • Đã tìm được điều kiện tối ưu và chế tạo thành công vật liệu cacbon xốp, vật liệu cacbon xốp hình cầu có bề mặt riêng lớn hơn 1000 m2/g, kích thước trong khoảng 300-500 nm khi sử dụng template SiO2 và đường saccaro như là tiền chất ban đầu.
  • Đánh giá khả năng hấp phụ của vật liệu chế tạo được cho thấy, vật liệu cacbon xốp nano mét có khả năng hấp phụ cao đối với các hợp chất hữu cơ bay hơi VOC, đặc biệt có khả năng hấp phụ thuốc nhuộm có kích thước phân tử lớn. Điều này khẳng định có thể ứng dụng vật liệu cacbon nanomét chế tạo được trong xử lý môi trường, ứng dụng làm vật liệu tích trữ năng lượng.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".