Nghiên cứu quy luật suy giảm sóng địa chấn và mặt cắt vận tốc nhằm nâng cao độ tin cậy trong dự báo thiên tai địa chất

Chủ nhiệm đề tài TS. Lê Tử Sơn
Đơn vị thực hiện Viện Vật lý địa cầu
Thời gian thực hiện 2006 - 2007
Tổng kinh phí 300 triệu đồng
Nội dung đề tài

Mục tiêu:

 • Xây dựng mô hình tốc độ truyền sóng trong vỏ quả đất và cấu trúc sâu lãnh thổ Miền Bắc Việt Nam theo số liệu địa chấn dải rộng.
 • Xác định quy luật suy giảm của sóng địa chấn cho lãnh thổ vùng nghiên cứu.

Nội dung nghiên cứu

 • Thành lập cơ sở số liệu địa chấn dải rộng 2006 – 2007
 • Phân tích nhiễu tại các trạm địa chấn
 • Xác định mô hình vận tốc vỏ quả đất vùng trung tâm Miền Bắc Việt Nam.
 • Xác định các thông số tắt dần sóng địa chấn Miền Bắc Việt Nam.
Kết quả đạt được

Sau hai năm thực hiện, đề tài đã đạt được các kết quả chính sau:

 • Đề tài đã được hoàn thành với sự cố gắng lớn của các thành viên tham gia, trong đó đặc biệt là việc xây dựng mạng lưới trạm địa chấn dải rộng gồm 24 trạm, có phân phối đều trên toàn Miền Bắc, hoạt động ổn định liên tục trong 2 năm 2006 – 2007.
 • Đã xây dựng được cơ sở dữ liệu địa chấn dải rộng đầu tiên ở Việt Nam. Với số liệu địa chấn có chất lượng cao, cơ sở dữ liệu này sẽ góp phần vào việc nghiên cứu các vấn đề cơ bản về địa chấn, kiến tạo góp phần giảm nhẹ thiên tai động đất.
 • Việc phân tích nhiễu tại các trạm địa chấn đã góp phần vào việc quy hoạch phát triển mạng lưới trạm địa chấn ở Việt Nam trong thời gian tới. Sử dụng các thông tin về nhiễu sẽ giúp chúng ta lựa chọn và bố trí các trạm trong hệ thống quan sát động đất phục vụ báo tin động đất và cảnh báo sóng thần ở Việt Nam.
 • Mặt cắt vận tốc mới chỉ được xây dựng cho phần trung tâm Miền Bắc. Các kết quả xác định sự hội tụ của các mô hình vận tốc, tuy nhiên việc kiểm nghiệm mặt cắt vận tốc thu được trong nghiên cứu còn cần phải tìm kiếm thêm các biện pháp khác.
 • Trong khi đó các thông số của suy giảm sóng địa chấn cũng đã được xây dựng cho các trạm tại vùng Tây Bắc và phần phía Tây của Đông Bắc. Kết quả cho thầy vùng Tây Bắc, suy giảm sóng địa chấn gần với miền Tây nước Mỹ và vùng Vân Nam Trung Quốc. Kết luận này cho phép chúng ta có thể sử dụng các nghiên cứu về suy giảm sóng của các vùng  trên vào khu vực Tây Bắc, nhất là các nghiên cứu liên quan đến xác định nguy hiểm động đất.
 • Phần lớn các hạn chế trong kết quả nghiên cứu liên quan đến tính địa chất yếu của Việt Nam trong thời gian qua. Tuy vậy với các cách tiếp cận mới, các kỹ thuật xử lý số liệu hiện đại được bắt đầu từ đề tài này, việc khắc phục các hạn chế này chỉ phụ thuộc vào thời gian quan sát. Tập thể tác giả thực hiện đề tài cần tiếp tục quan sát với mạng trạm địa chấn dải rộng đã được xây dựng.
 • Vẫn còn nhiều phương pháp, cũng như các kỹ thuật xử lý số liệu dải rộng cần được khai thác trong nghiên cứu về cấu trúc vận tốc vỏ trái đất cũng như xác định quy luật suy giảm sóng địa chấn. Đây cũng là một trong những nội dung nghiên cứu tiếp theo hướng của đề tài này.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".