Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu ôxit sắt Fe3O4 dạng hạt kích thước nano mét và khảo sát khả năng ứng dụng chúng trong y sinh học, đặc biệt trong kỹ thuật chuẩn đoán bằng ảnh cộng hưởng từ hạt nhân và liệu pháp thụ nhiệt từ

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lê Văn Hồng
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học Vật liệu
Thời gian thực hiện 2007 - 2008
Tổng kinh phí 400 triệu đồng
Mục tiêu đề tài
  • Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo một số hệ vật liệu hạt ôxit nano có từ tính và xử lý bề mặt bằng vật liệu hữu cơ, polyme có khả năng tương hợp sinh học, đạt yêu cầu thử nghiệm trên cơ thể động vật nhằm ứng dụng trong y tế.
  • Khai thác tiềm năng thiết bị nghiên cứu đa ngành cũng như năng lực tổng hợp của cán bộ nghiên cứu của một số viện nghiên cứu liên quan trong và ngoài Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Nội dung đề tài
Kết quả đạt được
  • Đã chế tạo thành công hạt ôxit sắt từ Fe3O4 bằng phương pháp đồng kết tủa. Kích thước của hạt Fe3O4 nằm trong dải 5 nm đến 30 nm. Quy trình công nghệ chế tạo ổn định.
  • Đã chế tạo thành công chất lỏng từ chứa các hạt Fe3O4 với kích thước khoảng 5-30 nm, được bọc bằng các polyme Starch và Destran.
  • Với liều nhỏ thua 400 mg/kg chất lỏng từ chứa hạt siêu thuận từ Fe3O4 (kích thước nhỏ thua 10 nm) tương hợp sinh học, đáp ứng tốt cho nghiên cứu thử nghiệm làm chất tăng độ tương phản của ảnh MRI. Kết quả thử nghiệm cho thấy chất lỏng từ tiêm qua đường tĩnh mạch đã làm tăng độ tương phản của ảnh MRI chụp gan và xương thỏ, làm rõ các mạch máu trong gan thỏ.
  • Các chất lỏng từ chứa hạt Fe3O4 với kích thước khoảng 20 nm và mô men từ bão hòa cỡ 70 emu/g có SAR đạt lớn nhất khoảng 129 W/g đáp ứng tốt cho thử nghiệm đốt nhiệt từ diệt tế bào ưng thư. Các thử nghiệm in-vitro và ex-vivo đốt nhiệt từ diệt tế bào ung thư dòng u báng Sarcoma 180 và Hela 358 cho thấy chất lỏng từ chứa hạt Fe3O4 bọc starch với nồng độ nhỏ thua 1 ng/tế bào tương hợp sinh học tốt, ứng dụng hiệu quả trong liệu pháp thụ nhiệt từ diệt tế bào dòng ung thư phổi u báng Sarcoma 180.
  • Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu của đề tài đã công bố khoảng 16 bài báo trên các tạp chí quốc tế và quốc gia, trong số đó có 3 bài đăng trên tạp chí quốc tế (02 bài trên JKPS năm 2008, 01 bài trên Advanced Materials Research), 02 bài được nhận đăng trên tạp chí quốc tế IOP của Châu Âu.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".