Sản xuất và thử nghiệm tác dụng chống viêm và chống suy giảm miễm dịch của một số hoạt chất từ cây Croton tonkinensis., trên mô hình thực nghiệm

Chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Thị Hồng Minh
Đơn vị thực hiện Viện Hoá học
Thời gian thực hiện 2006 - 2007
Tổng kinh phí 250 triệu đồng
Nội dung đề tài

Mục tiêu

 • Chiết xuất, phân lập các ent-kauran diterpenoid là hoạt chất chủ yếu của Croton tonkinensis, để nghiên cứu thăm dò một số tác dụng dược lý và xác định độc tính (chỉ số LD50).
 • Chứng minh tác dụng chống viêm và chống suy giảm miễn dịch trên mô hình động vật thực nghiệm.

Nội dung nghiên cứu

 • Lựa chọn, xây dựng phương pháp phân tích dấu chuẩn (ent-kaura có hoạt tính) để kiểm tra, đánh giá chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm.
 • Lựa chọn điều kiện tối ưu chiết rút nguyên liệu để thu dịch chiết ít tạp chất, giàu ent-kauran ditecpen. Hạn chế dùng sắc ký cột các cỡ vì tốn kém.
 • Đảm bảo khối lượng và chất lượng hoạt chất cung cấp cho những nghiên cứu về y dược học theo mục tiêu đề tài đặt ra.
 • Đảm bảo khối lượng một số ent-kauran ditecpenoid tinh khiết là hoạt chất dùng làm chuẩn đối chứng trong kiểm nghiệm.
 • Thử độ an toàn của 1-2 ent-kauran ditecpenoit là hoạt chất của cây Khổ sâm (LD50 độc tính cấp diễn).
 • Thử tác dụng các hoạt chất của Khổ sâm chống suy giảm miễn dịch và chống viêm thực nghiệm.
Kết quả đạt được

Về Hóa học

 • Đã xác định điều kiện chiết xuất tối ưu để thu dịch chiết giàu ent-kauran, tinh chế được 3 crotonkn chủ yếu của cây Khổ sâm, đảm bảo khối lượng và chất lượng hoạt chất cho những thử nghiệm y dược học theo mục tiêu đề tài đặt ra.
 • Đã xây dựng phép định lượng 2 crotonkin chủ yếu trong hỗn hợp ent-kauran bằng phương pháp LC-MS, để xác định đồng thời hàm lượng những chất này trong cùng một mẫu đo.
 • Theo dõi biến động hàm lượng 2 crotonkin trong cây Khổ sâm và đã xác định được thời điểm thu hái nguyên liệu đạt chất lượng cao.

Về Y sinh học

 • Đã chứng minh tác dụng chống viêm và chống suy giảm miễn dịch bằng thử nghiệm invivo và phát hiện hoạt tính anti-virus của crotonkin-1, crotonkin-3 và cặn chiết giàu ent-kauran từ cây Khổ sâm.
 • Crotonkin-1 có tác dụng tốt cho phòng và chống virus cường độc gây bệnh viêm gan vịt, còn crotonkin-3 có tác dụng phòng chống suy giảm miễn dịch cho gà,  gây ra bởi virus cường độc Gumboro.
 • Chỉ số LD50 của crotonkin-1 bằng 5,99  1,24 g/kg rất lớn, chứng tỏ hoạt chất có độ độc rất thấp.
 • Nhân giống cây Khổ sâm bằng phương pháp vô tính (chiết cành) cho hiệu quả cao, đáp ứng các yêu cầu bảo tồn nguồn gen đa dạng cũng như phát triển gây trồng, tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp dược phẩm.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".