Tìm kiếm

DANH SÁCH ĐỀ TÀI

Thống kê đề tài: 1165
STT Hình ảnh nổi bật Tên đề tài
1 Hình ảnh nổi bật Điều tra, nghiên cứu và đánh giá tác động của khai thác khoáng sản đến kinh tế - xã hội, đề xuất các giải pháp quản lý khai thác hợp lý tài nguyên khoáng sản phục vụ phát triển ổn định và bền vững khu vực phía Tây tỉnh Nghệ An
2 Hình ảnh nổi bật Ứng dụng quy trình giảm thiểu tác động của nhựa phế thải tới môi trường bằng biện pháp tái sử dụng chúng thành vật liệu sử dụng trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp
3 Hình ảnh nổi bật Vấn đề phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Tây Nguyên
4 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu tổng hợp phức chất curcumin-cyclodextrin và curcumin-phospholipid bằng kỹ thuật CO2 siêu tới hạn
5 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu hoạt động địa động lực hiện đại khu vực Tây Nguyên phục vụ dự báo các dạng tai biến địa chất ở các vùng đập, hồ chứa và đề xuất các giải pháp phòng tránh
6 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu tính đa dạng nguồn gen di truyền và thành phần hóa học một số loài lá kim ở Tây nguyên, đề xuất giải pháp bảo tồn, sử dụng và phát triển bền vững
7 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu và phát triển laser Raman toàn rắn cho các ứng dụng quang phổ laser
8 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu một số dạng tai biến địa chất điển hình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên
9 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học một số loài nấm lớn và địa y ở khu vực Tây Nguyên và đề xuất bảo tồn, phát triển một số loài có triển vọng
10 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng quy hoạch tổng thể Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh, giai đoạn 2015-2020
11 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu ứng dụng thiết bị sinh học – màng (Membrane Bioreactor) trong xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp giàu nitơ
12 Hình ảnh nổi bật Phát triển doanh nghiệp ở Tây Nguyên
13 Hình ảnh nổi bật Điều tra, đánh giá hiện trạng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn các tỉnh Tây Nguyên và đề xuất phương án quy hoạch, xử lý và quản lý chất thải rắn phù hợp đến năm 2020
14 Hình ảnh nổi bật Tiến hóa trầm tích đới ven bờ khu vực Tuy Hòa- Nha Trang trong mối liên quan với biến đổi khí hậu và dao động mực nước biển kỷ Đệ tứ
15 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn và lỏng tại cụm 7 cơ quan y tế tỉnh Đồng Tháp
16 Hình ảnh nổi bật Hoàn thiện công nghệ sản xuất dung dịch thụ động thân thiện môi trường không chứa ion Cr(VI) cho lớp mạ kẽm
17 Hình ảnh nổi bật Xác định đồng thời As(III), As(V), Monomethylarsonic (MMA) và Dimethylarsonic (DMA) trong nước giếng khoan và nước tiểu bằng HPLC-ICP-MS ở một số địa phương
18 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu đánh giá xói mòn đất và ô nhiễm môi trường trên cơ sở ứng dụng phương pháp đồng vị dãy uran - thori trong các lưu vực sông chính Tây Nguyên
19 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu đánh giá khả năng nâng cao giá trị sử dụng và xây dựng công nghệ chế biến bentonite Lâm Đồng làm phụ gia thức ăn cho gia cầm
20 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu phương pháp tối ưu phát triển hệ thống năng lượng Quốc gia có xét đến yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".