Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học của cây mỏ quạ (Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner) họ dâu tằm (Moraceae) và tạo chế phẩm có khả năng kháng ung thư, kháng viêm, kháng vi sinh vật - Mã số đề tài: VAST04.05/1617

Chủ nhiệm đề tài TS. Trần Văn Chiến
Đơn vị thực hiện Viện Hoá học
Thời gian thực hiện 2016 - 2017
Thuộc chương trình Đa dạng sinh học và các chất có hoạt tính sinh học.
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Xác định được cấu trúc hóa học của các hợp chất chính có hoạt tính sinh học (kháng ung thư, kháng viêm, kháng vi sinh vật) từ cây mỏ quạ (Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner) của Việt Nam.
- Định hướng tạo được chế phẩm có khả năng kháng ung thư, kháng viêm, kháng vi sinh vật từ cây mỏ quạ.

Kết quả đạt được

 Về khoa học
- Đã thu mẫu mỏ quạ (lá, thân và cành) từ Hòa Bình.
- Đã thử hoạt tính gây độc tế bào, hoạt tính kháng vi sinh vật, hoạt tính kháng viêm của mẫu cao chiết.
- Đã phân lập được 10 sản phẩm từ thân và cành mỏ quạ, trong đó có 1 chất lần đầu tiên được phân lập từ loài này.
- Đã phân lập được 14 chất từ mẫu lá mỏ quạ, trong đó có 4 chất lần đầu được phân lập từ loài này, 3 chất lần đầu tiên được phân lập từ chi Maclura và 2 hợp chất prenylisoflavone mới.
- Đã thử hoạt tính gây độc tế bào đối với 8 chất sạch được phân lập.
 Về ứng dụng
- Đã xây dựng được quy trình tạo chế phẩm quy mô 50 g/mẻ
- Đã sản xuất 100 gram chế phẩm có tác dụng gây độc tế bào đối với dòng tế bào ung thư người (KB, HepG2 và MCF-7) từ dịch chiết EtOAc của lá mỏ quạ.
- Đã thử độc tính cấp của chế phẩm.
- Đã định lượng hàm lượng flavonoid tổng trong mẫu chế phẩm.

Một số hình ảnh của đề tài:

tvchien1

tvchien2

Những đóng góp mới

- Thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của lá cây mỏ quạ lần đầu tiên được nghiên cứu. Trong đó, các hợp chất prenylisoflavone như là thành phần chính của lá cây mỏ quạ.
- 10 hợp chất lần đầu tiên được phân lập từ cây mỏ quạ, trong đó có 2 hợp chất mới.
- Hoạt tính gây độc tế bào của dịch chiết EtOAc từ lá mỏ quạ trên các dòng tế bào ung thư (KB, HepG2, MCF-7) lần đầu tiên được công bố.
- Độc tính cấp và hoạt tính kháng viêm của dịch chiết EtOAc lá mỏ quạ được nghiên cứu. Kết quả cho thấy dịch chiết từ lá mỏ quạ EtOAc không thể hiện hoạt tính kháng viêm và chế phẩm thuộc nhóm không độc (LD50 > 5000 mg/kg thể trọng chuột).

Sản phẩm

- Quy trình tạo chế phẩm quy mô 50 gram/mẻ.
- Chế phẩm có tác dụng gây độc tế bào trên dòng tế bào ung thư KB, HepG2 và MCF-7.
- Hồ sơ xác định cấu trúc của 20 chất sạch phân lập được.
- Báo cáo kết quả về hoạt tính gây độc tế bào 8 chất sạch phân lập được.
- Báo cáo kết quả đánh giá hoạt tính kháng viêm của chế phẩm trên chuột.
- Báo cáo kết quả về độc tính cấp của chế phẩm.
- 2 Thạc sỹ đã bảo vệ tháng 10/2016.
- 1 bài báo trong nước đã đăng trên tạp chí trong nước (2016); 1 bài nhận đăng số 3 (2018).
- 1 bài báo quốc được đăng trên tạp chí Natural Product Research (2018).

Kiến nghị

?? ngh? ?? tài ???c nghi?m thu.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".