Tìm kiếm

Nông nghiệp
Mã sản phẩm Tên sản phẩm
N001 Polyme siêu hấp thụ nước AMS-1
N002 Polyme chống xói mòn PAM
N003 Màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP) để bảo quản rau quả
N004 Chitosan
N005 Chitosan tan
N006 Thuốc diệt ốc TOB 1,25H
N007 Thuốc diệt ốc TOB 1,88H
N008 Thuốc BVTV Mifum 0,6DD
N009 Nano Đồng
N054 Nano ZnO
N010 ZeoFarm-Tha
N011 ViP
N012 Super CHIP
N013 TriBio
N015 Phân Urê và NPK nhả chậm
N016 Nanopolymer dendrimer PAMAM G3->6
N017 Nanopolymer dendrimer trên cơ sở polyester
N030 BIO-I
N031 BIO-SUPER
N032 VEM-K
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".