VIỆN TOÁN HỌC

Viện Toán học được Nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh từ năm 1979 và nhiệm vụ đào tạo cao học từ năm 1995. Bắt đầu từ năm 1999 Viện đã cùng với Đại học Thái Nguyên phối hợp đào tạo cao học.

VIỆN VẬT LÝ

1. Một số nét khái quát

Viện Vật lý được thành lập theo Nghị định số 25/CP ngày 5 tháng 02 năm 1969 với chức năng sau:

VIỆN HÓA HỌC

1. Vài nét giới thiệu về Viện Hóa học

Viện Hóa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 230/CP ngày 16-9-1978 của Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

VIỆN CƠ HỌC

1. Chức năng nhiệm vụ

Viện Cơ học (VCH) là một trong những Viện thuộc hệ thống các Viện chuyên ngành của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam. Viện Cơ học là Viện nghiên cứu đầu ngành của cả nước trong lĩnh vực Cơ học.

VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (STTNSV) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã trở thành một trong những Viện nghiên cứu chuyên ngành về sinh thái và tài nguyên sinh vật mạnh nhất nước nhà. Viện không chỉ là một cơ quan nghiên cứu những vấn đề về khoa học cơ bản mà còn là nơi nghiên cứu triển khai các ứng dụng của các tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn cuộc sống. Các thành tựu nghiên cứu khoa học của các phòng nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu của Viện không những khẳng định chiều sâu của mỗi chuyên ngành mà còn mang tính liên kết đa ngành giữa các hướng nghiên cứu trong Viện, giữa các Viện trong Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng như các Viện các Trung tâm khoa học khác trong cả nước, khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.

VIỆN HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN

1. Quá trình hình thành và phát triển của Viện Hoá học các Hợp chất thiên nhiên

Viện Hoá học các Hợp chất thiên nhiên tiền thân là Phòng nghiên cứu về Hoá học các Hợp chất thiên nhiên được thành lập năm 1970, trực thuộc uỷ ban KH&KT Nhà nước. Viện được chính thức chuyển thành Viện chuyên ngành quốc gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Quyết định số 65/CT ngày 5/3/1990 của Chính phủ.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".