VIỆN VẬT LÝ ĐỊA CẦU

1. Thực trạng công tác đào tạo

- Viện vật lý địa cầu được đào tạo trình độ tiến sỹ theo chuyên ngành: Vật lý địa cầu, mã số: 62 44 15 01 và chuyên ngành: Địa vật lý, mã số: 62 44 61 01. 

- Hiện nay Viện Vật lý Địa cầu đang có 3 nghiên cứu sinh bắt đầu từ năm 2008. Việc tuyển sinh hàng năm gặp nhiều khó khăn do nhu cầu thấp. Hiện nay, có 4 cán bộ trẻ của Viện lựa chọn giải pháp đi học ở cơ sở đào tạo nước ngoài. 

- Đội ngũ giảng viên của cơ sở đào tạo gồm 3 giáo sư, 6 phó giáo sư, 2 TSKH, 14 TS. Với đội ngũ như trên, Viện Vật lý Địa cầu có thể nhận thêm chỉ tiêu và mở rộng mã ngành đào tạo về các lĩnh vực vật lý địa cầu, địa lý, khoa học khí quyển. 

- Viện Vật lý Địa cầu có mạng lưới đài trạm quan trắc bao gồm: 24 trạm địa chấn, 04 đài địa từ, 08 trạm định vị sét và vật lý khí quyển, 01 trạm biến dạng, 01 Đài điện ly. Thư viện có một phòng đọc với tài liệu chuyên ngành. Kế hoạch trong các năm tới sẽ tăng cường đầu tư phát triển mạng trạm địa chấn, GPS, Vật lý khí quyển. Đây thực sự là cơ sở vật chất tốt cho công tác đào tạo.

- Viện vật lý Địa cầu đang thực hiện các nghiên cứu khoa học phối hợp với nhiều cơ sở nghiên cứu và đào tạo nước ngoài (Mỹ, Nga, Nhật, Đài Loan, Pháp…). Việc xây dựng chương trình đào tạo bám theo các vấn đề khoa học cụ thể phát sinh ở Việt Nam sẽ có ý nghĩa thực tiễn cao.

- Trong giai đoạn vừa qua, Viện vật lý Địa cầu đã triển khai xây dựng và ban hành các quy định cụ thể về việc tuyển NCS theo Quy chế 10/2009.

2. Các vấn đề tồn tại và giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo

- Kinh phí đào tạo nghiên cứu sinh theo quy chế đào tạo sau đại học hiện hành. Đây là nguồn kinh phí rất hạn chế cho việc tổ chức công tác đào tạo tại đơn vị và do đó cần có cơ chế hỗ trợ cho các nghiên cứu sinh đang được đào tạo.

- Do quan hệ hợp tác quốc tế rộng, Viện Vật lý Địa cầu mong muốn xây dựng chương trình đào tạo hỗn hợp với các cơ sở nghiên cứu, giảng dạy nước ngoài theo đề án 911. Nội dung chương trình bám sát các nội dung nghiên cứu của Viện về các lĩnh vực như Vật lý Địa cầu như địa chấn, địa từ, điện ly, địa vật lý và vật lý khí quyển ứng dụng cụ thể cho Việt Nam.

- Căn cứ vào đội ngũ giảng viện hiện có và nhu cầu thực tế, Viện Vật lý Địa cầu cũng có kế hoạch phối hợp với các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế để mở một số mã ngành mới liên quan đến Vật lý Địa cầu. Chỉ tiêu đào tạo dự kiến là 10 NCS hàng năm.

Nguồn tin: Tuyển tập báo cáo Tham luận về thực hiện nhiệm vụ đào tạo sau đại học của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa hoc và Công nghệ Việt Nam

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".