VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Viện Công nghệ sinh học được giao nhiệm vụ Đào tạo Sau đại học bậc Tiến sĩ theo 06 mã số chuyên ngành (Quyết định số 5702/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH, ngày 01/10/2004 và Quyết định số 6061/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH, ngày 20/10/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) gồm:

VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Viện Công nghệ môi trường trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được thành lập theo quyết định số 148/2002/QĐ ngày 30/10/2002 của Thủ tướng Chính Phủ, trên cơ sở hợp nhất một số đơn vị nghiên cứu, triển khai trong lĩnh vực môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

VIỆN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Viện Công nghệ Hóa học được thành lập năm 1993 trên cơ sở Viện Hóa học TP Hồ Chí Minh theo Nghị định 24/CP ngày 02/05/1993 của Chính phủ và Quyết định số 90/KHCNQG-QĐ ngày 01/07/1993 của Trung tâm KHTN & CNQG.

VIỆN KỸ THUẬT NHIỆT ĐỚI

1. Tình hình đào tạo NCS của Viện Kỹ thuật nhiệt đới:

Từ năm 1982 Viện KTNĐ là 1 cơ sở đào tạo NCS thuộc Bộ GDDT với 3 chuyên ngành: Hóa Lý thuyết và hóa lý, Hóa Hữu cơ Vật liệu cao phân tử và tổ hợp. Nhưng công tác đào tạo NCS của Viện có nhiều kết quả và liên tục từ năm 2005. Năm 2005 Viện bắt đầu tuyển NCS khóa 1 với 2 NCS, trong đó 1 NCS đã bảo vệ thành công luận án và nhận bằng năm 2010 và 1 NCS bảo vệ luận án và nhận bằng năm 2011. Năm 2006, Viện tuyển được 4 NCS khóa 2, trong đó 1 NCS đã bảo vệ năm 2010 và được cấp bằng năm 2011. Số NCS còn lại đã bảo vệ cấp cơ sở và chuẩn bị bải vệ cấp Viện. Năm 2007 Viện tuyển được 1 NCS khóa 3, đã bảo vệ thành công luận án năm 2011 và được công nhận học vị và cấp bằng TS năm 2012.

Các bài khác...

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".